Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne do dnia 30 czerwca 2021 r.

Tarczą antykryzysową 4.0 wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla uratowania firm przed skutkami kryzysu gospodarczego, który został wywołany przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Szczegóły zawarto w art. 15 – 25 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku […]

Kancelaria – ograniczenie działalności w związku z wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją na świecie i wprowadzonym na terenie Polski od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, a także biorąc pod uwagę wytyczne WHO oraz istotne ograniczenie działalności organów wymiaru sprawiedliwości niniejszym informujemy, iż Kancelaria w trosce o bezpieczeństwo klientów jak i własne świadczyć będzie wszelkiego rodzaju pomoc prawną do odwołania […]

Adwokat Patrycja Kaczor z licencją doradcy restrukturyzacyjnego

W ostatnim czasie adwokat Patrycja Kaczor uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1400, którą przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie złożyła ślubowanie, które odebrał Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie i tym samym nabyła uprawnienia do wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, nadzorcy i zarządcy w restrukturyzacji oraz zarządcy w egzekucji prowadzonej przez zarząd przymusowy. Ponadto adwokat Patrycja Kaczor […]

Wypadki drogowe na przejściach dla pieszych – nowe rozwiązania prawne

Dnia 31 stycznia 2020 r. skierowano do konsultacji publicznych i uzgodnień resortowych projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, który został opracowany w Ministerstwie Infrastruktury. Projekt przewiduje szereg rozwiązań, które mają istotnie poprawić bezpieczeństwo na drogach uczestników ruchu drogowego, w tym tych najsłabszych, czyli pieszych. Obecnie ustawa Prawo o ruchu […]

Nowy rodzaj przestępstwa z bankomatem

To stosunkowo nowy rodzaj przestępstwa, choć w Europie stosowany już od pewnego czasu polegający na zainstalowaniu w bankomacie dodatkowej nakładki pokrytej klejem na listwę, przy pomocy której wypłacane są pieniądze. Pieniądze blokują się (przykleją) do nakładki i bankomat po prostu nie wydaje gotówki. Bankomat zachowuje się przy tym normalnie tak jakby wypłacał pieniądze, czyli słychać […]

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadziła przekształcenie z mocy prawa dotychczasowego użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności samo w sobie nie […]

Merry Christmas

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym Klientom dużo zdrowia, uśmiechu, radości oraz wszelkiej pomyślności. A Nowy Rok niech obfituje w same sukcesy w życiu osobistym jak i zawodowym.

Nowe zasady rezygnacji menadżerów w spółkach kapitałowych

Rezygnacja w zarządach spółek kapitałowych od 1.03.2019 r. W dniu 1.01.2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244). Ustawa bardzo ważna dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia ona szereg aktów prawnych, a w […]

Beh na Slavkovský štít

28 lipca 2018 r. brałem udział w ekstremalnym biegu do szczytu jak reklamuje się organizator – TATRANSKÁ ŠELMA – na stronie: www.tatranskaselma.com/vertical/. Bieg, choć może nie ekstremalny to jednak bardzo wymagający. Start z miejscowości Stary Smokowiec usytuowanej na wysokości 1025 m n.p.m. a meta na szczycie Sławkowskiego Szczytu – 2452 m n.p.m., rozciągającego się pomiędzy […]

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowe narzędzie badania płynności finansowej kontrahenta

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadzono do polskiego systemu prawnego Rejestr Należności Publicznoprawnych („RNP”), który może się okazać pomocnym źródłem danych dotyczących płynności finansowej kontrahenta. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzono Rozdział 1a, który reguluje kwestie […]

Początek sezonu biegowego – półmaraton Praga

Sezon biegowy uważam za otwarty. W związku z tym czas na podsumowanie pierwszego startu w tym roku. W dniu 7 kwietnia 2018 r. brałem udział w półmaratonie w Pradze. Impreza bardzo duża, uczestników ponad 10 tysięcy. Pogoda dopisała, na linii startu czułem lekki chłód, przez głowę przeleciała nawet myśl o lekkich rękawiczkach. Po starcie pierwsze […]

Blokada rachunków bankowych – system STIR

Ustawą z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych dokonano zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. W jej dziale IIIB. począwszy od dnia 30 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać rozdział 3. „Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego”, którego przepisy potocznie nazwane zostały blokadą STIR. Na […]

Cześć III uprawnień Policji – przeszukiwanie osób i pomieszczeń

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 pkt 4) ustawy o Policji policjanci są uprawnieni do przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i na zasadach określonych w przepisach k.p.k. oraz w przepisach innych ustaw. Podstawowym przepisem jest w tym wypadku art. 219 § 1 k.p.k., który stanowi, że: „W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego […]

Amortyzacja przy najmie lokalu mieszkalnego

Amortyzacja – najprościej mówiąc – wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia się określonego środka trwałego. Stanowi ona wydatek bezgotówkowy, ale odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu i obniżają podstawę opodatkowania. W przypadku wynajmowania prywatnego mieszkania odpisy amortyzacyjne mogą równoważyć uzyskiwane z tytułu najmu przychody. Warto więc wiedzieć jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe uzyskując przychody z najmu […]

Nowe narzędzie weryfikacji kontrahenta

W dniu 25.12.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Krótka, ponieważ zawierająca w zasadzie tylko jeden artykuł, choć o doniosłym znaczeniu dla bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jej art. 1 dokonał zmiany art. 293 Ordynacji podatkowej, w którym dodano § 3. Aktualnie ww. przepis stanowi, iż: „Przepisów […]

Serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, radości i pomyślności – życzy zespół Kancelarii.

Breaking news: adw. Patrycja Kaczor z licencją syndyka

W dniu 4 grudnia 2017 r. w Warszawie, członek zespołu Kancelarii – adw. Patrycja Kaczor – uczestniczyła w egzaminie państwowym organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka). Egzamin składał się z dwóch części: pisemnego testu mającego na celu udzielenie odpowiedzi na pytania z poszczególnych dziedzin prawa: ekonomii, finansów i […]

Kurs doradcy restrukturazycyjnego

Miło nam poinformować, że członek zespołu Kancelarii – adw. Patrycja Kaczor – ukończyła cykl szkolenia pn.: „Kurs doradcy restrukturazycyjnego” organizowany przez Europejską Grupę Doradczą w Katowicach – w liczbie 70 godzin. Szkolenie miało na celu przygotowanie do państwowego egzaminu na licencję doradcy restrukturazycyjnego, która uprawnia między innymi do wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, zarządcy w […]

Zatrzymanie przez Policję – kiedy i o czym powinniśmy wiedzieć

Jednym z uprawnień Policji jest prawo: „zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw” (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji). Przepisem precyzującym to zagadnienie jest art. 244 § 1 k.p.k., który stanowi, że: „Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona […]

Bieganie w smogu

Winter is Coming!!! W treningu biegowym oprócz ujemnych temperatur oznacza to praktycznie trenowanie w warunkach zbliżonych do ciemni fotograficznej. Rano półmrok, wieczorem noc. Jedynie na weekend można poszaleć po lasach i górkach i zakosztować światła słonecznego. Ale jednak nie noc i trudne warunki w zimie, w szczególności chłód doskwierają mi najbardziej. Najgorszy dla biegacza jest […]