Alkolock – co to takiego?

książki

Minęło już ponad 2 lata od kiedy obowiązują przepisy dotyczące blokady alkoholowej. Jednak nadal mało osób wie na czym ta blokada polega oraz – co najważniejsze – w jakiej sytuacji ma zastosowanie. Każdy jednak – mam nadzieję – zdaje sobie sprawę, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo i za to oprócz kary grozi również utrata prawa jazdy. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna w całej Polsce od dnia 18 maja 2015 r. do tej pory Sądy wydały łącznie tylko 257 zgód na alkolock, podczas gdy liczba funkcjonujących zakazów prowadzenia pojazdów przekracza 124 tysiące. Dlatego warto choćby w zarysie przybliżyć tą instytucję.

Blokadę alkoholową definiuje przepis art. 2 pkt 84) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jako: „urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3”. Natomiast przepis art. art. 182a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy umożliwia ubieganie się o wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów ale ograniczonego tylko do tych, które takiej blokady nie posiadają. Można więc wówczas prowadzić samochód wyposażony w alkolock. Podstawowym warunkiem wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w tej formie jest upływ co najmniej połowy okresu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, a w przypadku kierowców którym prawo jazdy odebrano „dożywotnio” upływ co najmniej 10 lat. Sąd bierze pod uwagę postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy. Ponadto uwzględnia się jego zachowanie w okresie wykonywania dotychczasowego zakazu prowadzenia pojazdu. Wszystkie ww. okoliczności muszą uzasadniać przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez daną osobę nie będzie zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji.

Reasumując, możliwość wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów ograniczonego tylko do tych niewyposażonych w blokadę alkoholową wydaje się rozsądną i wcale niedrogą alternatywą dla osób które utraciły prawo jazdy.