Bezpłatna pomoc prawna dla osób z Ukrainy. Безкоштовна правова допомога громадянам України.

flaga ukrainy

W związku z trwającą od 24 lutego 2022 r. inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę niniejszym informujemy, że Kancelaria oferuje bezpłatną pomoc prawną dla osób przybywających do Polski w zakresie ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca).

У зв’язку з вторгненням військ Російської Федерації в Україну, що триває з 24 лютого 2022 року, повідомляємо, що юридична компанія надає безкоштовну правову допомогу особам, які прибувають до Польщі у сфері міжнародного захисту відповідно до Закону від 13 червня. , 2003 р. про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (статус біженця, додатковий захист).