European Trade Mark and Design Attorney – nowe uprawnienia członka Kancelarii

euipo

Jest nam niezwykle miło zakomunikować, że członek zespołu – adw. Grzegorz Szubra – decyzją z dnia 6 października 2017 r. Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO – EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE – dawny Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ds. Znaków Towarowych i Wzorów w Alicante) został wpisany na listę zawodowych pełnomocników w sprawach dotyczących znaków towarowych pod nr 83610.

Niniejszym adwokat Grzegorz Szubra uprawniony jest do posługiwania się tytułem: „European Trade Mark and Design Attorney” lub „European Trade Mark Attorney”. Dane potwierdzające wpis na ww. listę dostępne są w wyszukiwarce eSearch plus na stronie internetowej EUIPO.

Wpis na listę oznacza, że Kancelaria może reprezentować klientów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych – zarówno w postępowaniach dotyczących zgłoszeń, sprzeciwów jak i związanych z unieważnieniem prawa do znaków towarowych.