Kancelaria – ograniczenie działalności w związku z wirusem SARS-CoV-2

covid

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją na świecie i wprowadzonym na terenie Polski od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, a także biorąc pod uwagę wytyczne WHO oraz istotne ograniczenie działalności organów wymiaru sprawiedliwości niniejszym informujemy, iż Kancelaria w trosce o bezpieczeństwo klientów jak i własne świadczyć będzie wszelkiego rodzaju pomoc prawną do odwołania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, video-konferencje, e-mail).
Zapraszamy do kontaktu