Spór o znaki towarowe po 2 instancji zakończony.

jaguarPod koniec roku 2022 r., a dokładnie 30 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w sporze o znaki towarowe w wyroku o sygn. akt: I AGa 198/21 oddalił apelację Powoda (spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu), reprezentowaną przez Kancelarię Kruger&Partnerzy z Poznania i zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym na rzecz Pozwanej. Oznacza to, że sprawa lokalnego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w branży cukierniczej zakończyła się sukcesem. Konkretnie sprawa dotyczyła nakazania niepodejmowania działań naruszających prawo ochronne na znak towarowy, usunięcia oznaczeń z wszelkich materiałów promocyjnych, reklamowych oraz handlowych, a także zapłaty kwoty 250.000,00 zł tytułem naprawienia szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie, a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie reprezentował Pozwaną adwokat Paweł Kuźniar. Sprawa jest prawomocnie zakończona.