Cach trapping

To stosunkowo nowy rodzaj przestępstwa, choć w Europie stosowany już od pewnego czasu polegający na zainstalowaniu w bankomacie dodatkowej nakładki pokrytej klejem na listwę, przy pomocy której wypłacane są pieniądze. Pieniądze blokują się (przykleją) do nakładki i bankomat po prostu nie wydaje gotówki. Bankomat zachowuje się przy tym normalnie tak jakby wypłacał pieniądze, czyli słychać […]

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadziła przekształcenie z mocy prawa dotychczasowego użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności samo w sobie nie […]

Merry Christmas

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym Klientom dużo zdrowia, uśmiechu, radości oraz wszelkiej pomyślności. A Nowy Rok niech obfituje w same sukcesy w życiu osobistym jak i zawodowym.

Nowe zasady rezygnacji menadżerów w spółkach kapitałowych

Rezygnacja w zarządach spółek kapitałowych od 1.03.2019 r. W dniu 1.01.2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244). Ustawa bardzo ważna dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Zmienia ona szereg aktów prawnych, a w […]

Beh na Slavkovský štít

28 lipca 2018 r. brałem udział w ekstremalnym biegu do szczytu jak reklamuje się organizator – TATRANSKÁ ŠELMA – na stronie: www.tatranskaselma.com/vertical/. Bieg, choć może nie ekstremalny to jednak bardzo wymagający. Start z miejscowości Stary Smokowiec usytuowanej na wysokości 1025 m n.p.m. a meta na szczycie Sławkowskiego Szczytu – 2452 m n.p.m., rozciągającego się pomiędzy […]

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowe narzędzie badania płynności finansowej kontrahenta

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadzono do polskiego systemu prawnego Rejestr Należności Publicznoprawnych („RNP”), który może się okazać pomocnym źródłem danych dotyczących płynności finansowej kontrahenta. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzono Rozdział 1a, który reguluje kwestie […]

Początek sezonu biegowego – półmaraton Praga

Sezon biegowy uważam za otwarty. W związku z tym czas na podsumowanie pierwszego startu w tym roku. W dniu 7 kwietnia 2018 r. brałem udział w półmaratonie w Pradze. Impreza bardzo duża, uczestników ponad 10 tysięcy. Pogoda dopisała, na linii startu czułem lekki chłód, przez głowę przeleciała nawet myśl o lekkich rękawiczkach. Po starcie pierwsze […]

Blokada rachunków bankowych – system STIR

Ustawą z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych dokonano zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. W jej dziale IIIB. począwszy od dnia 30 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać rozdział 3. „Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego”, którego przepisy potocznie nazwane zostały blokadą STIR. Na […]

Cześć III uprawnień Policji – przeszukiwanie osób i pomieszczeń

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 pkt 4) ustawy o Policji policjanci są uprawnieni do przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i na zasadach określonych w przepisach k.p.k. oraz w przepisach innych ustaw. Podstawowym przepisem jest w tym wypadku art. 219 § 1 k.p.k., który stanowi, że: „W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego […]

Amortyzacja przy najmie lokalu mieszkalnego

Amortyzacja – najprościej mówiąc – wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia się określonego środka trwałego. Stanowi ona wydatek bezgotówkowy, ale odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu i obniżają podstawę opodatkowania. W przypadku wynajmowania prywatnego mieszkania odpisy amortyzacyjne mogą równoważyć uzyskiwane z tytułu najmu przychody. Warto więc wiedzieć jak legalnie obniżyć obciążenia podatkowe uzyskując przychody z najmu […]

Nowe narzędzie weryfikacji kontrahenta

W dniu 25.12.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Krótka, ponieważ zawierająca w zasadzie tylko jeden artykuł, choć o doniosłym znaczeniu dla bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jej art. 1 dokonał zmiany art. 293 Ordynacji podatkowej, w którym dodano § 3. Aktualnie ww. przepis stanowi, iż: „Przepisów […]

Serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, radości i pomyślności – życzy zespół Kancelarii.

Breaking news: adw. Patrycja Kaczor z licencją syndyka

W dniu 4 grudnia 2017 r. w Warszawie, członek zespołu Kancelarii – adw. Patrycja Kaczor – uczestniczyła w egzaminie państwowym organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka). Egzamin składał się z dwóch części: pisemnego testu mającego na celu udzielenie odpowiedzi na pytania z poszczególnych dziedzin prawa: ekonomii, finansów i […]

Kurs doradcy restrukturazycyjnego

Miło nam poinformować, że członek zespołu Kancelarii – adw. Patrycja Kaczor – ukończyła cykl szkolenia pn.: „Kurs doradcy restrukturazycyjnego” organizowany przez Europejską Grupę Doradczą w Katowicach – w liczbie 70 godzin. Szkolenie miało na celu przygotowanie do państwowego egzaminu na licencję doradcy restrukturazycyjnego, która uprawnia między innymi do wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, zarządcy w […]

Zatrzymanie przez Policję – kiedy i o czym powinniśmy wiedzieć

Jednym z uprawnień Policji jest prawo: „zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw” (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji). Przepisem precyzującym to zagadnienie jest art. 244 § 1 k.p.k., który stanowi, że: „Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona […]

Bieganie w smogu

Winter is Coming!!! W treningu biegowym oprócz ujemnych temperatur oznacza to praktycznie trenowanie w warunkach zbliżonych do ciemni fotograficznej. Rano półmrok, wieczorem noc. Jedynie na weekend można poszaleć po lasach i górkach i zakosztować światła słonecznego. Ale jednak nie noc i trudne warunki w zimie, w szczególności chłód doskwierają mi najbardziej. Najgorszy dla biegacza jest […]

Legitymowanie osób przez funkcjonariuszy Policji

Przepis art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji określa podstawowe uprawnienie policjanta, jakim jest prawo do: „legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości”. Podkreśla się, że granice tej czynności określa sam przepis przyjmując, że: „chodzi o ustalenie tożsamości konkretnych osób” (zob. B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, […]

European Trade Mark and Design Attorney – nowe uprawnienia członka Kancelarii

Jest nam niezwykle miło zakomunikować, że członek zespołu – adw. Grzegorz Szubra – decyzją z dnia 6 października 2017 r. Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO – EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE – dawny Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ds. Znaków Towarowych i Wzorów w Alicante) został wpisany na listę zawodowych pełnomocników w […]

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W dniach 18 i 19 października 2017 r. członek zespołu – adw. Patrycja Kaczor – uczestniczyła w drugim zjeździe szkolenia pn. „Kurs na doradcę restrukturyzacyjnego (syndyka)” organizowanego przez Europejską Grupę Doradczą w Katowicach. Z tego względu chcielibyśmy przedstawić najważniejsze warunki do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencką można […]

Pożyczka – obowiązki podatkowe

Co do zasady obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki ciąży na otrzymującym pożyczkę. Pożyczkobiorca powinien – w terminie 14 dni liczonych od momentu otrzymania kwoty świadczenia – złożyć deklarację PCC-3, obliczyć podatek do zapłaty według stawki 2 % od kwoty pożyczki i uregulować go bez jakiegokolwiek wezwania. Jednak są i zwolnienia w tym zakresie. Dotyczą one […]