Wypadki drogowe na przejściach dla pieszych – nowe rozwiązania prawne

Dnia 31 stycznia 2020 r. skierowano do konsultacji publicznych i uzgodnień resortowych projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, który został opracowany w Ministerstwie Infrastruktury. Projekt przewiduje szereg rozwiązań, które mają istotnie poprawić bezpieczeństwo na drogach uczestników ruchu drogowego, w tym tych najsłabszych, czyli pieszych. Obecnie ustawa Prawo o ruchu […]