Adwokat rozwodowy – fachowa pomoc

Rozwód jest trudnym przeżyciem dla obu stron.

Wsparcie adwokata rozwodowego, który wyjaśni wszelkie kwestie dotyczące pozwu o rozwód, winy w rozwodzie, alimentów, opieki nad dziećmi, podziału majątku wspólnego, kosztów postępowania sądowego, dowodów, niezbędnych dokumentów i innych kwestii może ułatwić cały proces i zmniejszyć liczbę rozpraw.

W sprawach rozwodowych, jak również w innych kwestiach prawnych, nie warto działać intuicyjnie, a każdą decyzję dokładnie przemyśleć i, jeśli brakuje nam wiedzy, skonsultować się z profesjonalistą.

Wsparcie adwokatów rozwodowych

Nasza Kancelaria od lat zapewnia kompleksową pomoc adwokatów rozwodowych. Wspólnie przeanalizujemy daną sytuację i opracujemy najlepsze w danym przypadku rozwiązanie. Jesteśmy z naszym klientem od samego początku – czyli przygotowania kompletnego pozwu o rozwód, aż do zakończenia postępowania

Najczęściej poruszane zagadnienia obejmują:

Sąd może orzec rozwód, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O trwałym rozpadzie związku mówimy, gdy dojdzie do nieodwracalnego zerwania więzi uczuciowej, fizycznej oraz majątkowej. Rozwód może być przeprowadzony z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. Prawo do złożenia pozwu ma każdy z małżonków.

Małżonkowie, którzy ubiegają się o rozwód z orzeczeniem o winie muszą liczyć się z tym, że takie postępowanie może trwać dłużej niż rozwód bez orzekania o winie. Co więcej, aby sąd orzekł rozwód z winy jednego z małżonków, konieczne jest przedstawienie dowodów, świadków oraz dokumentów potwierdzających winę jednej ze stron.
Sąd może nie udzielić rozwodu w sytuacji, w której spełniony jest powyższy warunek, gdy:
wskutek rozwodu ucierpią małoletnie dzieci małżonków;
rozwodu chce wyłącznie małżonek, który ponosi winę za rozkład pożycia;
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Udzielimy szczegółowych informacji.