prawo administracyjne krosno

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to bardzo szeroka dziedzina prawa, która obejmuje między innymi ustrój samorządu terytorialnego, planowanie przestrzenne, organizację publicznej oświaty, podatki, ochronę środowiska czy służbę zdrowia.

Zasady prawa administracyjnego

Prawo administracyjne określić możemy jako zespół norm regulujących prawa, obowiązki, organizację administracji publicznej, jak również prawa obywateli oraz ich obowiązki względem władz państwowych.

Zasady prawa administracyjnego mają charakter obowiązkowy i nie mogą być zmieniane wolą stron.

Prawo administracyjne ‒ specjalistyczna pomoc

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc z zakresu prawa administracyjnego. Zespół naszych prawników dokładnie przeanalizuje problem, wyjaśni wątpliwe kwestie i omówi optymalne rozwiązania. Zakres naszych usług to między innymi:

  • konsultacje prawne:
  • reprezentacja stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej;
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi;
  • przygotowywanie opinii prawnych;
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych.

W przypadku jakichkolwiek problemów prawnych lub chęci skorzystania z porad prawnych zachęcamy do kontaktu.