Prawo gospodarcze Krosno

Prawo gospodarcze

Jesteśmy Kancelarią Adwokacką świadczącą kompleksowe usługi obejmujące wiele dziedzin prawa. Wieloletnią specjalnością naszej Kancelarii w Krośnie jest udzielanie porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego, a także reprezentowanie klientów przed poszczególnymi sądami.

Wspomniana gałąź prawa umożliwia prowadzenie różnorakich spraw, nawet tych najbardziej skomplikowanych. Sprawy dotyczące prawa gospodarczego obejmują zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Prawo gospodarcze reguluje status prawny przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz stosunki majątkowe w obrocie gospodarczym. Przy czym ww. działalność powinna być prowadzona w sposób profesjonalny, stały, zawodowy, w celach zarobkowych oraz po to, by zaspokajać potrzeby konsumentów. Zgodnie z polskim prawem, za podmiot gospodarczy uznaje się nie tylko przedsiębiorców, lecz także kontrahentów, czyli osoby fizyczne dokonujące czynności prawnych niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsumenci).

Prawo gospodarcze – co obejmuje?

Podstawowe kwestie normowane przez prawo gospodarcze to m.in. organizacja osób prowadzących firmę, czynności handlowe bądź prawo papierów wartościowych. Warto nadmienić, że prawo gospodarcze obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak: prawo umów gospodarczych, prawo transportowe czy prawo spółek.

Każda przedsiębiorca lub osoba dopiero planująca otwarcie własnej działalności, powinna zapoznać się z najważniejszymi aktami prawnymi, takimi jak Kodeks spółek handlowych (wraz z wydanymi rozporządzeniami), z ustawą Prawo przedsiębiorców, Kodeksem cywilnym, który reguluje kwestie zawierania umów czy definicję przedsiębiorcy. Wspomniany Kodeks spółek handlowych ma szczególne znaczenie w przypadku spółki:

 • akcyjnej,
 • prostej spółki akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • partnerskiej,
 • jawnej.

Prawo gospodarcze – Kancelaria adwokacka Kuźniar

Aby prowadzić własną firmę, przedsiębiorca musi orientować się w zagadnieniach biznesowych, rynku, specyfice danej branży. Bardzo ważna jest również znajomość obowiązujących przepisów, które dokładnie wyznaczają zasady prowadzenia działalności. Warto zatem zdecydować się na skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej, skierowanej zarówno do przedsiębiorców, jak i spółek osobowych czy kapitałowych.

Jesteśmy zespołem doświadczonych adwokatów, którzy od wielu lat świadczą kompleksowe usługi obejmujące wiele dziedzin prawa. Jedną ze specjalności naszej Kancelarii adwokackiej w Krośnie jest udzielanie porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego, a także reprezentowanie klientów przed poszczególnymi sądami.

Doradzamy na każdym etapie rozwoju firmy, począwszy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, poprzez udzielanie bieżącej porady prawnej, a kończąc na negocjacjach czy uczestnictwie w postępowaniach sądowych. Pomagamy klientom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych, w negocjowaniu umów oraz w rozmowach z partnerami biznesowymi. Analizujemy oraz sporządzamy kontrakty handlowe i opinie prawne, a także przygotowujemy projekty umów (również ich warunki) czy regulaminy. Ponadto podejmujemy niezbędne kroki w celu dochodzenia należności od kontrahentów. Nie tylko na etapie przedsądowych, lecz także podczas rozprawy sądowej i postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria adwokacka – Krosno

Nasze usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego obejmują m.in.:

 • konstruowanie i opiniowanie umów, statutów spółek itp.;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w trakcie postępowań sądowych;
 • windykację należności;
 • ochronę praw przedsiębiorstwa;
 • założenie, przekształcenie oraz likwidację spółek;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów;
 • składanie wniosków do odpowiednich organów w imieniu klienta;
 • negocjacje.

Oferujemy przedsiębiorcom i spółkom zarówno stałą współpracę, jak i doradztwo i pomoc w pojedynczych sprawach. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krosna do skorzystania z naszej kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa gospodarczego. Podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie z zachowaniem dyskrecji i etyki zawodowej, charakterystycznej dla każdego profesjonalnego adwokata. W razie jakichkolwiek problemów prawnych, służymy pomocą.