Układ konsumencki, czyli jak zachować nieruchomość bez ogłaszania upadłości konsumenckiej

W najnowszym numerze Doradcy restrukturyzacyjnego (nr 35; 1/2024) został opublikowany artykuł dotyczący tzw. układu konsumenckiego współautorstwa doradcy restrukturyzacyjnego Patrycji Kaczor (numer licencji: 1400).

Postępowanie, zwane powszechnie układem konsumenckim czy restrukturyzacją konsumenta, to zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Jest ono prowadzone na styku upadłości i restrukturyzacji: na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego w zakresie przyspieszonego postępowania układowego.

Głównym celem złożenia wniosku o układ konsumencki jest zachowanie przez dłużnika nieruchomości, najczęściej mieszkania czy domu, w którym zamieszkuje on wraz z osobami pozostającymi na jego utrzymaniu. W przypadku skutecznego zawarcia układu z wierzycielami dłużnik może zatrzymać własność nieruchomości, która w postępowaniu upadłościowym podlegałaby likwidacji, tak jak każdy inny składnik objęty masą upadłości.

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem tego rodzaju postępowania, jako alternatywy dla upadłości konsumenckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *