Adwokat Paweł Kuźniar z pozytywnym wynikiem z egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego.

Adwokat Krosno

W dniu 28 listopada 2022 r. odbył się w Warszawie egzamin państwowy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Egzamin polegał na rozwiązaniu testu oraz zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymaga to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych). Do egzaminu przystąpiło 147 osób. W dniu 2 grudnia 2022 r. ogłoszone zostały jego wyniki. Wynik pozytywny (z obu części) uzyskały 52 osoby, co stanowi około 36% zdających. Wśród nich pozytywny wynik uzyskał adwokat Paweł Kuźniar, co oznacza, że po uzyskaniu licencji doradcy restrukturyzacyjnego będzie mógł wykonywać czynności syndyka w postępowaniach upadłościowych, nadzorcy i zarządcy w restrukturyzacji oraz zarządcy w egzekucji prowadzonej przez zarząd przymusowy. Ponadto będzie uprawniony do wykonywania wszelkich czynności w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego, a także występować w roli pełnomocnika procesowego reprezentując dłużnika lub wierzyciela w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Lepszej wiadomości zawodowej z okazji Mikołajek być nie mogło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *